Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Sevr Antlaşması Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Sevr Antlaşması: (10 Ağustos 1920) Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı’na son veren antlaşmadır. İtilaf Devletleri ile savaşta yenilmiş kabul edilen Osmanlı Devleti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Fakat hiç uygulamaya girmemiştir.
 
Birinci Dünya Savaşı’nı kazanan İtilaf Devletleri, yenilgiye uğrattıkları Almanya Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile derhal barış antlaşması imzaladıkları halde, Osmanlı Devleti ile yapacakları antlaşmayı Osmanlının nasıl paylaşılacağı konusunda kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle geciktirmişlerdir.

Sevr Antlaşmasına İmza Atan Devletler

Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Ermenistan, Yunanistan, Polonya, Hicaz, Romanya, Çekoslovakya ve Sırp-Hırvat-Sloven Devleti.

İtilaf Devletlerinin Osmanlı ile yapacakları antlaşmayı geciktiren sebepler

 1- İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında nasıl paylaşacakları konusunda tam karar verememeleri.
 2- İzmir’in Yunanlılara verilmesi sebebiyle İngiltere ile İtalya arasında çıkan anlaşmazlık.
 3- Türk milletinin işgal kuvvetlerine karşı gösterdiği tepki.
 4- I.Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında gizli paylaşım antlaşmaları yapılmıştı. Antlaşmaya göre, Boğazlar ve çevresi ile Doğu Anadolu Rusya'ya verilmişti. Ancak Rusya'nın savaştan çekilmesi ve İtilaf Devletlerine cephe alması. Boğazların yeni durumunun belirlenmesi.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı kesin barış anlaşmasının imzalanması gecikmiştir. Ancak Milli Mücadele'nin organize olmaya başlaması ve TBMM'nin açılması antlaşmanın hazırlanmasını hızlandırmıştır.

Hazırlanan antlaşmanın metni, İtalya'nın San Remo kentinde yapılan konferansta sonra son şeklini aldı. İtilaf Devletleri antlaşma şartlarını bildirmek için Osmanlı Devleti'ni Paris yakınlarında yapılan barış konferansına davet ettiler (22 Nisan 1920).

Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı heyeti

Rıza Tevfik, Damat Ferid Paşa, Hadi Paşa ve Reşid Halis.
 
Çok ağır şartlar içeren bir antlaşma taslağı hazırlanmıştı. Konferansa katılan Osmanlı heyeti antlaşma şartlarını görünce dehşete kapıldı. Antlaşma şartlarına itiraz ettiler. Ancak İtilaf Devletleri antlaşma şartlarını değiştirmeyi kabul etmediler.

Osmanlı Devleti'ni barış antlaşmasını imzalamaya zorlamak için;
1 - Yunanlılar; Bursa, Balıkesir ve Edirne’yi işgal etti.
2 - İngilizler; Bandırma ve Mudanya'ya asker çıkardı.
 
Bunun üzerine Osmanlı Devleti antlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Paris'e gönderilen Osmanlı Heyeti Sevr Antlaşması'nı imzaladı (10 Ağustos 1920).
 
Önemli : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu antlaşmayı tanımadı. Meclis "Misak-ı Millî"ye yemin ederek, Türk topraklarının parçalanmasına müsaade etmeyeceğini dünyaya ilân etti.

Sevr Antlaşmasının Maddeleri

1.Sınırlar (madde 27-36): Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü Yunanistan'a, Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre kent merkezleri Suriye'ye bırakılacak, İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak;
2.Boğazlar (madde 37-61): İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlar'da deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletler'in donanmalarını yardıma çağırabilecek;
3.Kürt Bölgesi (madde 62-64): İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvurabilecek
4.İzmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı İmparatorluğu egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan'a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan'a katılması için plebisit yapılacak;
5.Ermenistan (madde 88-93): Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek (Başkan Wilson 22 Kasım 1920'de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan'a verdi.)
6.Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122): Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek;
7.Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okul ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı'nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecek;
8.Askeri Konular (madde 152-207): Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri kuvveti, 15.000'i jandarma olmak üzere 55.000 personelle sınırlı olacak, Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi'nde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek;
9.Savaş Suçları (madde 226-230): Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacak;
10.Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260): Osmanlı İmparatorluğu'nun mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi müttefiklerarası mali komisyonun denetimine alınacak;
11.Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı'nın 1914'te tek taraflı olarak fesh ettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak;
12.Ticaret ve Özel Hukuk (269-414): Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan işbölümü çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek.

Sevr Antlaşmasının Önemi

 1- Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu son antlaşmadır.
 2- Mebuslar Meclisinin onayından geçmediği için hukuken geçersiz bir anlaşmadır.
 3- Misak-ı Milli’ye aykırı olması ve Türk milletinin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıran bir anlaşma olması nedeniyle TBMM tarafından tanınmamıştır.
 4- Türk halkıda bu antlaşmaya hiçbir zaman onay vermemiş, düşmanla savaşarak işgalcileri Anadolu’dan atıp Sevr’in uygulanmasını engellemiştir.
 5- Sevr Antlaşması, imzalandığı halde hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.
 6- Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

Sevr Antlaşmasının Sonuçları

 1- Sevr Antlaşması, Türk milletini asla umutsuzluğa sürüklemedi. Bilakis mücadele gücünü ve kararlılığını artırdı.
 2- Sevr Antlaşması, Mebuslar Meclisi’nde onaylanmadığı için yasal dayanaktan yoksun kalmıştır.
 3- 19 Ağustos 1920 tarihinde toplanan TBMM, Sevr Antlaşması’nı imzalayanların ve onaylayanların vatan haini sayılmalarını kabul etti.
 4- TBMM, Sevr Antlaşması’nı tanımadığını ilan etti.
 5- Sevr Antlaşması Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra uygulamaya konulamayan tek antlaşmadır.
 
Sevr Antlaşması uygulamaya konulamaması bakımından hangi antlaşma ile benzerlik gösterir?
Sevr Antlaşması, 93 Harbi’nden (Osmanlı-Rus savaşı) sonra 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile uygulamaya konulamaması bakımından benzerlik gösterir.Sevr Antlaşması Resimleri

 • 44
  Sevr anlaşmasına göre Osmanlı Devleti haritası (Osmanlıyı nasıl paylaşmışlar görün) 3 yıl önce

  Sevr anlaşmasına göre Osmanlı Devleti haritası (Osmanlıyı nasıl paylaşmışlar görün)

 • 29
  Sevr Antlaşması 3 yıl önce

  Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması Sunumları

 • 33
  Önizleme: 3 yıl önce

  Sevr Antlaşması Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SEVR ANTLAŞMASIKURTULUŞ SAVAŞIT.C.İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜKstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  T.C.İNKİLAP TARİHİ DERSİ NOTLARI SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)I.Dünya Savaşı sonunda itilaf Devletleri kendi aralarında toplanarak Paris Barış Konferansı'nda Os­manlı topraklarını paylaştılar. Ardından bu planlarını uygulamaya koymak için çalışmalara başladılar.ı. Dünya Savaşı'nın galipleri barış antlaşmasının bir an önce yapılmasını istiyorlardı. Barış yapılınca savaş sona erecek, Anadolu insanı da huzura kavu­şacaktı. Bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın ve An­kara'nın yalnız kalmasına neden olacaktı.İngiltere, Fransa ve İtalya 18 - 26 Nisan 1920 tarihleri arasında San Remo'da toplandılar.Avrupa'ya ait çeşitli konular arasında Osmanlı Devleti'yle yapılacak barış konusunu da görüştüler. Alınan kararlar Osmanlı delegelerine de gösterildi.style.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  T.C.İNKİLAP TARİHİ DERSİ NOTLARISevr Antlaşması'nın Önemli Maddeleri A)Sınırlar1. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a bırakılacaktır.2. Mardin,Urfa,Antep dahil olmak üzere Suriye Fransa'ya verilecektir.3. Arabistan ve Musul dahil Irak, İngiltere'ye bırakılacaktır.4. Güneybatı Anadolu İtalyanların egemenliğine girecektir.5. Doğu Anadolu'da bir Ermeni ve Kürt Devleti kurulacaktır.6. Giresun,Ordu,Samsun Tokat, Amasya,Sinop,Çorum,Kayseri'nin doğusu,Çankırı,Ankara,Eskişehir, Bolu,Zonguldak ve Bilecik Osmanlı Devleti'nin elinde kalacaktır.7. Rodos ve Oniki Ada İtalya’ya diğer Ege adaları Yunanistan'a bırakılacaktır. style.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  T.C.İNKİLAP TARİHİ DERSİ NOTLARIB)Siyasi Hükümler1. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak, ancak Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını koruyamazsa burası da elinden alınacaktır.2. Boğazlar, savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır. Yönetim Boğazlar Komisyonu'na verilecek, merkezi İstanbul olan bu komisyonun ayrı bütçesi ve ayrı bayrağı olacaktır.3. Azınlıklara her milletten ve Türklerden fazla haklar verilecektir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  T.C.İNKİLAP TARİHİ DERSİ NOTLARIC)Askeri Hükümler1. Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik olmayacaktır.2. Askeri kuvvet 50.700 kişiden oluşacak ve ordunun ağır silahları bulunmayacaktır.3. Deniz gücü sınırlı olacak, 13 küçük gemiyi geçemeyecektir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  T.C.İNKİLAP TARİHİ DERSİ NOTLARID)Mali Hükümler1. Maliye tamamen itilaf Devletleri'nin kontrolü altında olacaktır.İngiliz, Fransız, italyan ve Türklerden oluşan bir komisyon bütçeyi belirleyecektir. Osmanlı üyeleri bu komisyonda sadece danışman olarak bulunacaktır.2. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecektir.3. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı başında kaldırdığı kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe konulacaktır. Bu kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaktır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa


  8. Sayfa
  T.C.İNKİLAP TARİHİ DERSİ NOTLARISevr Antlaşması'nın Önemi- Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti yok sayılmış ve yağmalanmıştır. - Osmanlı Devleti bu antlaşma ile başka devletlerin güdümü ve yönetimine bırakılmıştır. - Bu antlaşma daha başlangıçta ölü doğmuş, uygulama imkanı olmamıştır.- Bu antlaşma ile ı. Dünya Savaşı'nın galipleri Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır.- Türklere hayat hakkı tanınmadığı gibi, azınlıklar çok geniş haklara sahip olmuşlardır.- Sevr'in imzalanması Anadolu'daki Milli Mücadele azmini kuvvetlendirmiştir.Osmanlı Anayasası'na göre barış antlaşmalarının mutlaka Mebuslar Meclisi tarafından onaylanması gerekliydi. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  T.C.İNKİLAP TARİHİ DERSİ NOTLARI-Mebuslar Meclisi dağıtıldığından Sevr Antlaşması onaylanmadı. Bu yüzden Sevr, hukuki bakımdan geçerli değildir.NOT:Sevr Barış Antlaşması'na TBMM'nin tepkisi çok sert oldu. Meclis bu barışı tanımadığını açıkladı. Sevr'i imzalayanlar ve onaylayanlar da vatan haini sayıldı.Türk milleti, yaptığı Kurtuluş Savaşı'yla Sevr'in geçerliliğini önlemiş ve Sevr'in yerine Lozan Barış Antlaşması yapılmıştır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  Sunuyu Hazırlayan: Erdoğan Gülstyle.visibility

 • 13
  Önizleme: 3 yıl önce

  Sevr barış anlaşması sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması1SEVR ANLAŞMASI

  2. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması2SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI10 AĞUSTOS 1920Dünya Savaşı’nda mağlup olan devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının şartları Paris Barış Konferansı’nda (18 Ocak 1919) kararlaştırılmıştı. Ancak Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında kesin bir barış antlaşmasının yapılması gecikmişti. style.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması3İtilaf Devletleri’ nin Osmanlı Devleti ile Yapacakları Antlaşmayı Geciktirmelerinin Nedeni; Osmanlı paylaşımında tam olarak ortak karar verememeleridir.style.visibility

  4. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması4 Sonunda hazırlanan antlaşmanın metni, İtalya’da San Remo Konferansı’ nda son şeklini aldı. Osmanlı Devleti’ ni temsil eden Tevfik Paşa, anlaşmanın maddelerini ağır bulduğu için imza atmadan İstanbul’a geri döndü. !

  5. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması5?İtilaf Devletleri antlaşma şartlarını bildirmek için, Osmanlı Devleti’ ni Paris yakınlarında yapılan barış konferansına davet ettiler. Sadrazam Damat Ferit Paşa önderliğinde Paris’ e giden heyet 10 Ağustos 1920’de Sevr Anlaşması’ nı imzalayarak Osmanlı Devleti’ nin paylaşımına resmen onay vermiştir.style.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması6!Sevr AnlaşmasıMadde 1. İstanbul, Osmanlı’nın başkenti kalacak ancak şartlara uyulmazsa Türklerin elinden alınacakMadde 2. Mondros Ateşkes Anlaşması’ nın 7., 24., 10., 12. ve 13. maddeleri yürürlükte kalacak.Madde 3. Boğazlar, uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacak.style.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması7!Sevr AnlaşmasıMadde 4. Boğazlar, her durumda İtilaf Devletlerine açık olacak.Madde 5. Askerlik zorunlu olmayacak, toplam asker sayısı 50 bini geçmeyecek, orduda tank, ağır makinalı tüfek, top ve uçak bulundurulmayacak.Madde 6. Gayrimüslimlere çok geniş haklar verilecek.Madde 7. Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanacak ve Osmanlı savaştan zarar görenlere tazminat ödeyecek.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması8Sevr’e Göre Osmanlı Devleti

  9. Sayfa
  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sevr Anlaşması9SONUÇSevr Anlaşması, bir barış anlaşması değil adeta bir devletin ölüm fermanıdır.TBMM, Sevr’ i onaylamadığı için, hukuki olarak geçerliliği yoktur.TBMM, 19 Ağustos 1920’ de yaptığı toplantıda, Sevr Barış Anlaşması’ nı imzalayanları ve onaylayanları vatan haini olarak kabul etti.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

 • 12
  Önizleme: 3 yıl önce

  Sevr antlaşması ve tartışmalar sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920) TBMM’nin açılması üzerine İtilaf Devletleri, TBMM’nin gücünü kırabilmek için barış antlaşmasının bir an önce yapılmasını sağlamaya çalışmışlardır.

  2. Sayfa
  TARTIŞMA: 1. İtilaf Devletleri, neden Osmanlı ile yapılacak barış antlaşmasını sonraya bırakmıştır?

  3. Sayfa
  TARTIŞMA:* Osmanlıyı paylaşamama.* Mondros’un, işlerini yeterince görüyor olması.

  4. Sayfa
  SEVR’in maddeleri:Doğu Trakya ve Batı Anadolu, Yunanistan’a bırakılacak.Mersin-Sivas arası Fransa’ya.Arabistan ve Musul dahil Irak İngiltere’ye.Antalya-Konya arası İtalya’ya.Doğu Anadolu’da Ermeni ve Kürt devleti kurulacaktır. 6. İstanbul ve Anadolu’nun bir bölümü Osmanlı’nın.

  5. Sayfa
  7. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve bir komisyon tarafından yönetilecek. Komisyonda Türk delege bulunmayacak.8. Osmanlı ordusu ağır silah bulundurmayacak. (Savunma etkisiz)9. Kapitülasyonlar en ağır biçimde uygulanmaya devam edecek. 10. Azınlıkların hakları Türklerden daha fazla olacak.

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  SEVR’İN ÖZELLİKLERİOsmanlı’nın savunma gücü kırılmıştır. Türk tarihinde, uygulanmayan antlaşmalardan biridir. Meclis tarafından onaylanmaması onu hukuken geçersiz hale getirmiştir. Boğazlar üzerinde Türk egemenliği sona ermiştir. İşgallerin geçici olmadığını göstermiştir.

  8. Sayfa
  1.Osmanlı hükümeti, Sevr Antlaşmasını geçerli hale getirebilmek için “Saltanat Şurası” adında bir kurul toplamıştır. Osmanlı hükümeti, bu kurulu toplamakla aşağıdakilerden hangisinin eksikliğini gidermeye çalışmıştır?A. Anayasanın B. Hükümetin C. Padişahın D. Mebusan Meclisinin

  9. Sayfa
  1.Osmanlı hükümeti, Sevr Antlaşmasını geçerli hale getirebilmek için “Saltanat Şurası” adında bir kurul toplamıştır. Osmanlı hükümeti, bu kurulu toplamakla aşağıdakilerden hangisinin eksikliğini gidermeye çalışmıştır?A. Anayasanın B. Hükümetin C. Padişahın D. Mebusan Meclisinin

  10. Sayfa
  TBMM’nin Sevr’e Tepkisi;Misak-ı Milli’ye aykırı olduğu için tanınmamıştır. Antlaşmayı imzalayanlar vatan haini ilan edilmiştir. Padişah ve İstanbul hükümetinin teslimiyetçi politikaları Milli Mücadeleye katılımı arttırmıştır.NOT: İt.Devletleri Sevr’i kabul ettirmek için Yunanı Ankara üzerine salmıştır.

Sevr Antlaşması Videoları

 • 15
  3 yıl önce

  Serv ve Lozan anlaşması videosu. Tonguç akademi 10 dakika videolarından.

  3 ay önce muhteşem
  1 yıl önce Cok guzelmis tessekurler

Sevr Antlaşması Soru & Cevap

 • 4

  2 yıl önce

  Soru : sevr antlasması ile hangi ülkelere neresi verilecektir . mesela fransa ya ve italyaya nereler verildi ?

Sevr Antlaşması Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sevr anlaşmasına göre Osmanlı Devleti haritası (Osmanlıyı nasıl paylaşmışlar görün)
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)